Teplárna Šternberk, SE

Moderní energoblok o instalovaném výkonu 1 MWe a 4,6 MWt produkuje teplo a elektrickou energii prostřednictvím zplyňování biomasy. Produkce elektřiny dostačuje pro potřeby zhruba 3 000 domácností.

V roce 2014 rozhodla společnost majetkově vstoupit do energetického zařízení na zplyňování biomasových pelet ve městě Šternberk.

Teplárna Šternberk, SE je moderním zařízením produkující prostřednictvím kombinované výroby teplo a elektřinu. Instalovaný výkon energetického zařízení je 1 MWe a 4,6 MWt.

Elektřina bude dodávána do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce a prodávaná prostřednictvím nasmlouvaného renomovaného obchodníka. V roce 2015 byla podepsána smlouva se společností Erste Energy Services. Vyrobené teplo bude dodáváno do průmyslového areálu a blízkého sídliště.