Pro investory


Dluhopisy DRFG | Energy

Dne 22. 06. 2016 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2016/071310/CNB/570, S-Sp-2016/00007/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG ENERGY s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2016, jehož doba trvání byla stanovena na 10 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 300 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 25. 06. 2016.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt včetně finančních výkazů společnosti DRFG ENERGY s.r.o. a Teplárna Šternberk, SE naleznete ke stažení zde:

Základní prospekt

 


 

Dne 16.08.2016 vypracovala společnost DRFG ENERGY s.r.o. k základnímu prospektu Emisní dodatek – Konečné podmínky Emise dluhopisů.
Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Emisní dodatek

 


 

Administrátorem emise dluhopisů je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s.
Smlouvu o administraci investičních nástrojů uzavřenou mezi společností DRFG ENERGY s.r.o. a Administrátorem naleznete ke stažení zde:

Smlouva o administraci

 


 

Dne 31.05.2017 ukončila společnost DRFG ENERGY s.r.o. veřejnou nabídku dluhopisů DRFG ENERGY I. 2016-2021 5,0 %. Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů