Strategie

Realizujeme výhradně jen do ty projekty, které splňují naše výkonnostní, výnosové, ekologické a právní požadavky.


Příležitosti v oboru energetiky

Regulovaná energetika a teplárenství

Obory, které jsou klíčové pro dodávky energií koncovým zákazníkům, případně nutné pro standardní fungování obyvatelstva. Koncové ceny a poplatky jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Využíváním kombinované výroby lze dosahovat nákladově efektivnějšího provozu, což se odráží na ziskovosti i ceně pro konečného odběratele. Benefitem je rovněž environmentální aspekt této výroby.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, vodních a větrných elektráren

V případě zajímavých příležitostí jsme připraveni investovat rovněž do oboru obnovitelných zdrojů, jenž mají legislativně garantovanou investiční či provozní podporu na 15–20 let a umožňují tak stabilní predikci výnosů.

Výroba tepla a elektřiny z druhotných surovin a komunálního odpadu

Velký potenciál spatřujeme v rozvoji využití energeticky využitelných odpadů. S ohledem na legislativu, která předpokládá omezení skládkování od roku 2024 je pravděpodobný přesun investiční podpory tímto směrem.

Sledujeme trh

Vytváříme detailní analýzy příležitostí, které pravidelně vyhodnocujeme a nejzajímavější realizujeme.

Zkušený tým

V oblasti energetiky máme bohaté zkušenosti. Realizované projekty nejen koordinujeme, ale i dále rozvíjíme.

Podmínky akvizicí

  • Výsledky právních, účetních a daňových auditů.
  • Pozitivní hodnocení ekonomického a technologického auditu.
  • Vyjednání obchodních podmínek akcentujících požadovaný výnos.
  • Majoritní postavení v projektu nebo 100% ovládnutí dané společnosti.
    V případě majoritního postavení nastavení podmínek rozhodování, které nám umožní společnost aktivně řídit.

Díky dalším aktivitám a synergiím skupiny se naskýtají bohaté příležitosti pro rozvoj projektů.